Kyrkslätt Marthaförening

Historik

12.06.2019 kl. 15:12

År 2004 fyllde Kyrkslätts Marthaförening 100 år och då utkom föreningens historik med namnet "100 år med marthakraft".

Historiken är skriven av Sheila Liljeberg-Elgert och för layout står Richard Elgert.

På Luckan i Kyrkslätt finns det ännu kvar några exemplar av historiken till priset 15 euro.

Kyrkslätt Marthaförening
Kontaktuppgifter

Kontakt

Evitskogsvägen 150
02520 Lappböle
09 2566 268

Ingegerd Wikström
Ordförande
ingegerd.wikstromelisanet.fi
Telefonnummer
Siv Hampf
Viceordförande
sivhampfgmail.com
Nina Hellström
Andra viceordförande
nina.hellstromelisanet.fi
Harriet Björkqvist
Sekreterare
harriet.bjorkqvistgmail.com
Jessica Hagelberg
Vicesekreterare
jessica.hagelbergelisanet.fi
Ulla Ahlgren
Kassör
uahlgren.bisargmail.com