Kyrkslätt Marthaförening

Marthornas återvinningscentral

12.06.2019 kl. 15:13

Tillsammans med de finska marthorna i Kyrkslätt driver Kyrkslätts Marthaförening Marthornas återvinningscentral.

Adressen till återvinningen är Munkkullavägen 3 och den ligger invid Sortti-stationen.

Återvinningscentralen håller öppet på lördagar kl 10-14.

Vi tar gärna emot varor, men kan inte ta emot:

  • stora saker, såsom soffor,sängar, bokhyllor, TV, tvättmaskiner, kylskåp, frysar, eller möbler av spånskiva
  • hushållsapparater som inte fungerar
  • varor som är smutsiga, söndriga eller i dåligt skick
  • bilstolar för barn p.g.a. säkerhetsrisken
  • kläder och skor
  • slalom- och skidutrustningar
  • böcker, tidningar, VHS-kassetter
kyrkslatt kyrkslatt
Kontaktuppgifter

Kontakt

Evitskogsvägen 150
02520 Lappböle
09 2566 268

Ingegerd Wikström
Ordförande
ingegerd.wikstromelisanet.fi
Telefonnummer
Siv Hampf
Viceordförande
sivhampfgmail.com
Nina Hellström
Andra viceordförande
nina.hellstromelisanet.fi
Harriet Björkqvist
Sekreterare
harriet.bjorkqvistgmail.com
Jessica Hagelberg
Vicesekreterare
jessica.hagelbergelisanet.fi
Ulla Ahlgren
Kassör
uahlgren.bisargmail.com