Kyrkslätt Marthaförening

Välkommen till Kyrkslätts Marthaförening!

Vår förening grundades 1904 och har i dag ca 160 medlemmar i 9 kretsar. Vi äger Stor-Raula marthagård i Lappböle, där vi håller möten och fester. Föreningen har också en trivsam liten marthastuga i Ingels. Vi hyr gärna ut de hemtrevliga utrymmena på Stor-Raula för familjefester och  möten. Läs mera om Stor-Raula och hur du hyr huset.

Kretsarna

Bobäcks marthakrets
Evitskogs marthakrets
Ingels marthakrets
Kyrkslätts kyrkoby marthakrets
Lappböle marthakrets
Martharia-kretsen i Jorvas
Norra Kyrkslätts marthakrets
Sjökulla marthakrets
TrasMarthorna

Aktuellt

Marthornas återvinningscentral

12.06.2019 kl. 15:13

Historik

12.06.2019 kl. 15:12

Om Stor-Raula

12.06.2019 kl. 15:07
Kontaktuppgifter

Kontakt

Evitskogsvägen 150
02520 Lappböle
09 2566 268

Ingegerd Wikström
Ordförande
ingegerd.wikstromelisanet.fi
Telefonnummer
Siv Hampf
Viceordförande
sivhampfgmail.com
Nina Hellström
Andra viceordförande
nina.hellstromelisanet.fi
Harriet Björkqvist
Sekreterare
harriet.bjorkqvistgmail.com
Jessica Hagelberg
Vicesekreterare
jessica.hagelbergelisanet.fi
Ulla Ahlgren
Kassör
uahlgren.bisargmail.com