Bobäcks marthakrets

Bobäcks marthakrets har 17 medlemmar i olika åldrar. Marthamötena hålls ca en gång i månaden, vanligtvis i Tyris gårdsbyggnad.

Kretsen ordnar olika program, tex. matkvällar för lågstadie-elever, motionsjippon, kvällar med stickning och pyssel.

 

Kontaktuppgifter

Ordförande Gun-Lis Wollsten
nenne.wollsten(at)saunalahti.fi

Viceordförande Peggy Weckman
peggy.weckman(at)guestcomfort.com

Sekreterare Sonja Widenius
sonja.widenius(at)gmail.com

Kassör Johanna Helskä
helska.johanna(at)gmail.com