Sjökulla marthakrets

Kretsen har 18 medlemmar och möten hålls varje månad, förutom på sommaren.

Till programmet hör bl.a. handarbete, pyssel, teaterbesök och olika välgörenhetsprojekt.
 

 

Kontaktuppgifter

Ordförande Margaretha Einola-Rajamäki
popi.einola(at)gmail.com

Viceordförande Anne-Maj Grönroos-von Rettig
amvonrettig(at)icloud.com

Sekreterare Ros-Marie Lintukangas
rosa.lintu(at)outlook.com

Vicesekreterare Gudrun Karlsson

Kassör Nina Hellström
nina.hellstrom(at)elisanet.fi

 

Verksamhetsberättelse 2018