Lappböle marthakrets

Kretsen har 12 medlemmar varav en hedersmedlem. Kretsen sammankommer ca 7 gånger i året och programmet består av hobbykvällar, frågesporter, utflykter och basarer.

 

Kontaktuppgifter

Ordförande Siv Hampf
sivhampf(at)gmail.com

Sekreterare Yvonne Österman
yvonne.ostermanlaaksonen(at)gmail.com

Kassör Helena Grönroos
Helena.Gronroos(at)elisanet.fi

 

Verksamhetsberättelse 2018