Evitskogs marthakrets

Evitskog marthakrets har 36 medlemmar i åldern 20 år uppåt. Kretsen sammankommer en gång i månaden.

På programmet står t.ex. matlagning, pyssel, frivilligarbete och teaterresor.

Kretsen ordnar också gymnastik på Övidsborg.

 

Kontaktuppgifter

Ordförande Mita Baarman
maritabaarman(at)gmail.com

Viceordförande Teresa Wikström
wikstromteresa(at)gmail.com

Sekreterare Jessica Hagelberg
jessica.hagelberg(at)elisanet.fi

Kassör Laura Malin
laura.malin(at)luukku.com