Trasmarthorna

Trasmarthorna har 11 medlemmar som sammankommer ca en gång i veckan hemma hos Kaja Lindberg.

Förutom att det vid mötena framställs otaliga olika handarbeten har kretsen också mycket annat program.

 

Kontaktuppgifter

Ordförande Ulla Reinas
upreinas(at)gmail.com

Sekreterare öppet

 

Verksamhetsberättelse 2018