Ingels marthakrets

 

Ingels marthakrets har 23 medlemmar och sammanträder varje månad under vinterhalvåret, antingen på Ingels marthastuga eller på Servicecentralen.

Kretsen har många olika program på sina möten och sköter om att Ingels marthastuga är i skick.

Ingels marthakrets donerade Luciasmycket till Kyrkslätts Lucia år 2015 och 2016.

 

 

Kontaktuppgifter

Ordförande Agneta Wikström
neta.wikstrom(at)gmail.com

Viceordförande Anne-Marie Saurén

Sekreterare

Kassör Marja Ehrnsten
marja_ehrnsten(at)hotmail.com

 

 

 

Ingelskretsens 90-årshistorik från 2016

Ingelskretsens 80-årshistorik från 2006

 

Artikel om 90-åringen i Kirkkonummen Sanomat 8.7.2016


 

90-årsjubileumsfesten 7.8.2016

Festdeltagare

Gun-Maj Beck föräras Marthaförbundets lilla guldmärke.

Uppvaktningar