Ordförande

Ingegerd Wikström
ingegerd.wikstrom(at)elisanet.fi

 

Viceordförande                           

Siv Hampf                                            
sivhampf(at)gmail.com                                     
                           

Andra viceordförande

Nina Hellström
nina.hellstrom(at)elisanet.fi

 

Sekreterare

Harriet Björkqvist
harriet.bjorkqvist(at)gmail.com

 

Vicesekreterare

Jessica Hagelberg
jessica.hagelberg(at)elisanet.fi
 

Kassör

Ulla Ahlgren
uahlgren.bisar(at)gmail.com
 

 

 

Marthagården Stor-Raula

Adress: Evitskogsvägen 150, 02520 Lappböle

Telefon: 09-2566268

Klicka för mera info om Stor-Raula.

 

Ordinarie styrelsemedlemmar 2019

Ingegerd Wikström ordförande
Siv Hampf  Lappböle
Agneta Wikström Ingels
Harriet Björkqvist Kyrkoby
Mita Baarman Evitskog
Gun-Lis Wollsten Bobäck
Nina Hellström Sjökulla
Jana Sluth Norra