Norra Kyrkslätts marthakrets

Kretsen har fem medlemmar.

Programmet består av olika temakvällar som behandlar hälsan, bakande och olika hobbyarbeten.

 

Kontaktuppgifter

Ordförande Jana Sluth
jana.sluth(at)elisanet.fi

Viceordförande och kassör
Mikaela Rahkonen
mikaela.rahkonen(at)kotiposti.net

 

Verksamhetsberättelse 2018