Kyrkoby marthakrets

Kyrkoby marthakrets fungerar i centrala Kyrkslätt och sammankommer en gång i månaden på Mikaeligården i Hindersby.

Kretsen har 25 medlemmar i åldern 35-90 år.

Vi lyssnar på föredrag om olika intressanta saker, vi handarbetar lite, vi har olika temakvällar om mat osv.

På våren står alltid en liten utfärd på programmet.

Vid fastlagstider ordnar vi en ärtsoppslunch på Ljungheda i Hindersby.

 

Kontaktuppgifter

Ordförande Ulla Ahlgren
uahlgren.bisar(at)gmail.com

Viceordförande Ami Lindström

Sekreterare Harriet Björkqvist
harriet.bjorkqvist(at)gmail.com

Kassör Kerstin Enberg
kerstin.enberg(at)elisanet.fi