Kyrkslätt Marthaförening

Öppet hus på Stor-Raula sö 30.8 kl 12-14

22.08.2020 kl. 12:06

Öppet hus på marthagården Stor-Raula i samband med Kyrkslättsdagarna söndagen den 30.8 kl 12-14.

Till försäljning har vi kaffe med fyllda semlor samt olika bakverk. Välkomna!

 

Harriet Björkqvist
Kontaktuppgifter

Kontakt

Evitskogsvägen 150
02520 Lappböle
09 2566 268

Ingegerd Wikström
Ordförande
ingegerd.wikstromelisanet.fi
Telefonnummer
Siv Hampf
Viceordförande
sivhampfgmail.com
Nina Hellström
Andra viceordförande
nina.hellstromelisanet.fi
Harriet Björkqvist
Sekreterare
harriet.bjorkqvistgmail.com
Jessica Hagelberg
Vicesekreterare
jessica.hagelbergelisanet.fi
Ulla Ahlgren
Kassör
uahlgren.bisargmail.com